Als wij niets doen, wie dan?

Gisteravond was de slotmanifestatie in de Oosterpoort van de door Freek de Jonge geïnitieerde actie ‘Laat Groningen niet zakken’. Mijn man en ik waren erbij. De aardbevings-problematiek houdt mij sinds ‘Huizinge’ van tijd tot tijd bezig, maar ook bespeur ik bij mezelf berusting, omdat het voelt als vechten tegen de … Continued

Raad, voordat u beslist over het Boogplein…

Via een dorpsgenoot werd ik geattendeerd op de presentatie van een plan voor het Boogplein in Winsum. Gealarmeerd door geruchten dat er komende dinsdag in de Raad een besluit over zou vallen, leek het me toch goed om me als inwoner van Winsum over het plan te laten informeren. Redelijk … Continued

Faciliteren kun je leren

Nederland kantelt. Op alle terreinen vinden veranderingen plaats. Dit is een proces dat al lang aan de gang is, eigenlijk sinds de komst van internet in de jaren negentig. Waren mensen eerder georganiseerd in vaste verbanden, in overzichtelijke zuilen met hiërarchische organisatiestructuren. In de huidige netwerksamenleving organiseren mensen zich steeds … Continued

Veilig voelen of veilig zijn?

Boeiend vind ik het: hoe verschillend mensen fysieke ruimte beleven. Een zebrapad veilig? Ik dacht het niet! Toch geeft een zebrapad veel mensen het gevoel van veiligheid. Daarom worden ze nog steeds op wegen aangebracht. Vaak nadat omwonenden er bij de gemeente om hebben gevraagd. En ondanks het feit dat … Continued

Wat is kwaliteit van onderwijs?

Wat is kwaliteit van onderwijs? Regeren is vooruitzien. Ook in het onderwijs. Veel scholen op het platteland kampen met een krimpend leerlingenaantal, jaar op jaar. Daar moet je wat mee. De kwaliteit van het onderwijs moet voorop staan. Daarover is iedereen het eens: onderwijsinspectie, schoolbesturen én ouders. Maar wat is … Continued