Als wij niets doen, wie dan?

Freek-de-Jonge2-933x1024

Gisteravond was de slotmanifestatie in de Oosterpoort van de door Freek de Jonge geïnitieerde actie ‘Laat Groningen niet zakken’. Mijn man en ik waren erbij. De aardbevings-problematiek houdt mij sinds ‘Huizinge’ van tijd tot tijd bezig, maar ook bespeur ik bij mezelf berusting, omdat het voelt als vechten tegen de … Continued

Raad, voordat u beslist over het Boogplein…

boogplein

Via een dorpsgenoot werd ik geattendeerd op de presentatie van een plan voor het Boogplein in Winsum. Gealarmeerd door geruchten dat er komende dinsdag in de Raad een besluit over zou vallen, leek het me toch goed om me als inwoner van Winsum over het plan te laten informeren. Redelijk … Continued

Faciliteren kun je leren

LoesjeWaaromMoeilijkDoenAlsHetSamenKan

Nederland kantelt. Op alle terreinen vinden veranderingen plaats. Dit is een proces dat al lang aan de gang is, eigenlijk sinds de komst van internet in de jaren negentig. Waren mensen eerder georganiseerd in vaste verbanden, in overzichtelijke zuilen met hiërarchische organisatiestructuren. In de huidige netwerksamenleving organiseren mensen zich steeds … Continued

Veilig voelen of veilig zijn?

zebrapad

Boeiend vind ik het: hoe verschillend mensen fysieke ruimte beleven. Een zebrapad veilig? Ik dacht het niet! Toch geeft een zebrapad veel mensen het gevoel van veiligheid. Daarom worden ze nog steeds op wegen aangebracht. Vaak nadat omwonenden er bij de gemeente om hebben gevraagd. En ondanks het feit dat … Continued

Wat is kwaliteit van onderwijs?

oke

Wat is kwaliteit van onderwijs? Regeren is vooruitzien. Ook in het onderwijs. Veel scholen op het platteland kampen met een krimpend leerlingenaantal, jaar op jaar. Daar moet je wat mee. De kwaliteit van het onderwijs moet voorop staan. Daarover is iedereen het eens: onderwijsinspectie, schoolbesturen én ouders. Maar wat is … Continued

Het Kanteltheater – Valt er wat te lachen?

kanteltheater WMO

Drie decentralisaties op rij krijgen de gemeenten te verstouwen. De vraag is hoe zij het allemaal rond gaan zetten. Er moet gekanteld worden: in de zorg, bij de gemeente en niet in de laatste plaats: in de samenleving. Maar hoe vertellen we het de mensen? Dat is een vraag waar … Continued

Daarom “Vari-Focus”

Logo figuurtje

Vari-Focus zet zich in voor een sterke, duurzame, sociale samenleving door bruggen te bouwen, verbindingen te leggen, initiatieven te nemen en te ondersteunen. Leefbaarheid is een breed begrip, maar gaat vooral over kwaliteit: een combinatie van sociale kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit. Ontwikkelingen zijn pas duurzaam als ze op … Continued