boogplein

Via een dorpsgenoot werd ik geattendeerd op de presentatie van een plan voor het Boogplein in Winsum. Gealarmeerd door geruchten dat er komende dinsdag in de Raad een besluit over zou vallen, leek het me toch goed om me als inwoner van Winsum over het plan te laten informeren. Redelijk onbevangen stapte ik afgelopen woensdag de Centrumkerk binnen, waar de presentatie gehouden werd.

Gaandeweg de presentatie werd ik steeds enthousiaster. Dit was een andere visie dan die ik tot nu toe heb gehoord vanuit gemeente en ondernemers. Realistisch, vanuit verschillende perspectieven. Geen krampachtige poging om zoveel mogelijk vierkante meters detailhandel in het centrum te behouden, maar een kleinschalige, flexibele invulling die recht doet aan de plek; ruimte voor kleinschalige detailhandel, kantoren/ruimten voor ZZP’ers als wonen, afhankelijk van wat de markt op dat moment vraagt. En een haventje om het wonen en de plek extra verblijfskwaliteit te geven. Een slimme oplossing voor het parkeren, gebruikmakend van het aanwezige hoogteverschil. Het blik blijft uit het straatbeeld en de verkeersstromen worden gespreid. Qua maatvoering sluit het plan aan op de dorpse schaal van Winsum. Er is goed nagedacht over versterking van de ruimtelijke kwaliteit met mooie zichtlijnen en wandelmogelijkheden langs het water…. Het plan moet natuurlijk nog worden fijngeslepen – de vierkante blokken in de maquette moeten natuurlijk nog een passende vorm krijgen, wellicht met puntdak, en natuurlijk moet de bebouwing niet de zon wegnemen op het nabijgelegen terras – maar ik ben enthousiast! En ik was niet de enige bleek die avond.

Realistisch
Mijn enthousiasme zit hem vooral in het feit dat ik de visie van de initiatiefnemers realistisch vind. Deze is niet gestoeld op de ijdele hoop om van het centrum van Winsum een bruisend detailhandelscentrum te maken, maar ziet de onafwendbare impact van de onzichtbare online concurrentie, schaalvergroting en krimp eerlijk onder ogen. Tegelijk biedt het wel perspectief op nieuwe reuring door te zoeken naar duurzame (en dus flexibele) oplossingen. En door te versterken waar Winsum sterk in is: ruimtelijke kwaliteit en kleinschaligheid.
In een Lidl op het Boogplein heb ik sowieso nooit geloofd, afgezien van het feit dat een Lidl zowel de ruimtelijke kwaliteit als de kleinschaligheid flink aantast. Ook bij het opporren van winkeliers om zich te verplaatsen naar Hoofdstraat Obergum of Boogplein heb ik mijn aarzelingen als dit met publiek geld wordt betaald. De kans is groot dat het tot door de gemeente gesubsidieerde leegstand leidt. Ik verwacht namelijk dat alleen winkels die een slimme combinatie weten te maken van gemak/service, beleving en/of uitzonderlijke kwaliteit het in de toekomst redden. Dat zijn er niet zoveel.

Procesfout
Terug naar het plan. Het gepresenteerde plan waarover ik heel enthousiast was, bleek dus niet het plan te zijn waarover de gemeenteraad van Winsum dinsdag een besluit neemt. Het plan was wel bij de gemeente bekend, maar is verder niet in behandeling genomen, schijnt. Dat zal een fout zijn geweest in het proces, maar er is nog kans om het recht te zetten! Ik doe daarom een appél op de raad om dinsdag nog geen besluit te nemen over het Boogplein, maar alsnog kennis te nemen van het plan dat afgelopen woensdag werd gepresenteerd, of liever nog: de visie waarop deze is gebaseerd. En vraag de inwoners van Winsum (dus niet alleen winkeliers en omwonenden!) naar hun mening. Ik verwacht dat genoemde visie bij veel inwoners weerklank vindt.

Veel wijsheid gewenst!