Missie

Vari-Focus wil een bijdrage leveren aan een sterke, duurzame en sociale samenleving. Vanuit een duidelijke visie op overheid en samenleving helpt Vari-Focus organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling te geven aan hun veranderende rol. Daarnaast wil Vari-Focus samen met andere partijen nieuwe initiatieven/concepten (helpen) ontwikkelen die bijdragen aan een sterke, duurzame en sociale samenleving.

What’s in the name?

De huidige veranderingen in de samenleving vragen om visie, maar ook om praktijkvoorbeelden. Juist de combinatie van visie (veraf) en praktijk/pilotprojecten (dichtbij) stelt mensen en organisaties in staat om te leren. Vari-Focus bevordert graag een goede wisselwerking tussen beide. Daarnaast verwoordt de naam de kernkwaliteiten van Vari-Focus: analytisch vermogen in combinatie met creativiteit; goed out of the box kunnen denken en daarnaast prima in staat zijn om complexe materie terug te brengen tot de kern.

Jong bedrijf

De naam Vari-Focus koos Antoinette Heijink voor haar nieuwe bedrijf toen ze in april 2014 afscheid nam als vennoot van Senza Communicatie, het bureau dat ze tien jaar ervoor had opgericht met Peggy Limburg en Niels Keissen. De nieuwe stap naar zelfstandigheid maakte het voor Antoinette mogelijk om zich ook in een andere rol (dan die van communicatieadviseur) in te zetten voor maatschappelijke ontwikkelingen. Vari-Focus en Senza Communicatie liggen in elkaars verlengde. Dat is ook de reden waarom beide bedrijven graag samenwerken in projecten.

Samenwerken

De huidige tijd vraagt om samenwerking en verbinding: weten wat je kernkwaliteiten zijn en voor welke kwaliteiten je beter een beroep op een ander kunt doen. Vanuit Vari-Focus wil Antoinette graag doen waar ze goed in is: analyseren, luisteren, verbinden, reflecteren, op een niet bedreigende manier oude patronen losweken, dwarsdenken aanwakkeren, nieuwe concepten uitwerken. Afhankelijk van het vraagstuk vult ze haar eigen kennis en ervaring aan met expertises en ervaringen van anderen of brengt ze personen of partijen bij elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen.