Verbinden

Vari-Focus wil zich inzetten voor een sterke, duurzame en sociale samenleving, door bruggen te bouwen, verbindingen te leggen, initiatieven te nemen en te ondersteunen. Leefbaarheid is een breed begrip, maar gaat vooral over kwaliteit: een combinatie van sociale kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit. Ontwikkelingen zijn pas duurzaam als ze op alle drie fronten kwaliteit bieden. Er liggen enorme kansen op het gebied van leefbaarheid, mits we de sectorale benadering die we tot nu toe gewend waren verruilen voor een integrale benadering. En mits we focussen op kwaliteit in plaats van het oplossen van problemen. We moeten leren dwarsdenken: creatieve dwarsverbanden leggen tussen de vroegere sectoren. Daar valt de komende jaren veel winst te behalen. Letterlijk en figuurlijk.

Lees meer…

Kernwaarden

In de visie van Vari-Focus staan vier kernwaarden centraal: ruimte, dienstbaarheid, wederkerigheid en waardigheid. Ruimte is nodig om te kunnen experimenteren, nieuwe dingen te ontdekken, mensen tot ontplooiing te laten komen. Een overheid die onderlinge dienstbaarheid wil bevorderen doet er goed aan zelf het goede voorbeeld te geven door een dienstbare, faciliterende overheid te zijn. Wederkerigheid houdt in dat je mensen niet onnodig afhankelijk maakt, maar de kans geeft om een eigen bijdrage te leveren, uitgaande van hun eigen mogelijkheden. Dit is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van mensen. Wederkerigheid is meer dan ‘voor wat, hoort wat’. Het houdt in dat er een balans is in een relatie, dat partners gelijkwaardig zijn en elkaar ook als zodanig benaderen, iets voor elkaar betekenen en elkaar in hun eigenheid respecteren.