Sinds 1995 was Antoinette Heijink werkzaam als communicatieadviseur aan bureauzijde. Eerst in dienstverband, daarna tien jaar als vennoot in Senza Communicatie, het bureau dat ze samen met twee collega’s in 1994 is begonnen. Met als missie om wederzijds begrip te vergroten tussen (semi-)overheden en hun publieksgroepen door respectvolle en effectieve communicatie. Als communicatieadviseur was ze nauw betrokken bij het Europese project Shared Space en schreef ze mee aan de eerste publicaties over dit gedachtengoed.

Naast haar werk voor Senza ontplooide Antoinette in de loop der tijd activiteiten op diverse maatschappelijke terreinen, die samen de opmaat vormden voor Vari-Focus. In 2012 en 2013 initieerde ze tijdelijk dorpshuis De Tijd in haar woonplaats Winsum. Door dit initiatief leerde ze veel over de werking van bottom-up initiatieven. Ze viel door dit initiatief bovendien in de prijzen in het traject Noordervisie van de drie noordelijke provincies, raakte betrokken bij een pilot Transitie Langdurige Zorg in Winsum en bij het regionale netwerk Hoogeland aan Zet! Als voorzitter van het schoolbestuur van basisschool De Wierde in Winsum deed Antoinette sinds 2009 kennis op van het onderwijsveld. Sinds kort is ze ook actief als lid van stuurgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een Brede School in Winsum.