Vari-Focus wil een bijdrage leveren aan een sterke, duurzame en sociale samenleving, door een gecombineerde inzet van analyse en creativiteit: to the point én out of the box.

Kan Vari-Focus iets voor u betekenen?

Vanuit Vari-Focus helpt Antoinette Heijink overheden en maatschappelijke organisaties graag om te groeien in veranderende rollen, buiten kaders te denken, te luisteren naar wat er leeft (bijvoorbeeld door middel van interviews) en stappen te zetten op nieuw, onbekend terrein. Ook particulieren of bedrijven met een goed idee of plan dat bijdraagt aan een sterke, duurzame en sociale samenleving kunnen een beroep op haar doen (zie hierna). Daarnaast ontwikkelt Antoinette vanuit Vari-Focus samen met anderen initiatieven die passen bij de missie.

Wat Vari-Focus voor u/jou kan betekenen? Dat zal blijken na een persoonlijke kennismaking. Om een idee te geven, enkele voorbeelden:

Ondersteuning (veranderende) organisaties

  • luisteren (interviews)
  • analyse uitgangssituatie (helder beschrijven uitgangssituatie, formuleren kansen/pijnpunten en gezamenlijke doelen/drijfveren)
  • onafhankelijke begeleiding gesprekken en brainstormsessies
  • bevorderen integraal (=out of the box) denken binnen organisaties, mee-, tegen- en dwarsdenken bij maatschappelijke/strategische vraagstukken
  • tijdelijke inzet op snijvlak beleid/communicatie
  • ondersteuning in participatietrajecten


Jouw/uw idee of plan verder helpen

  • mee-, tegen- en dwarsdenken
  • interviewen relevante actoren
  • meeschrijven, om anderen mee te krijgen voor je idee/plan
  • meewerken, verbindingen leggen


Samen pilotprojecten ontwikkelen

Ook door middel van eigen initiatieven wil Antoinette Heijink vanuit Vari-Focus een bijdrage leveren aan een sterke, duurzame en sociale samenleving. Op dit moment werkt zij in Winsum aan een nieuw concept om ontmoeting en initiatief te faciliteren. Hierbij wordt voortgebouwd op de ervaringen met het tijdelijk dorpshuis De Tijd (www.detijdwinsum.nl), dat in 2012 door Antoinette Heijink is geïnitieerd. Nieuwsgierig? Neem gerust contact op!